سوالات متداول

17. چگونه در زمان Downtime درخواست Reboot را به سرویس دهنده خود اعلام کنم ؟

شما با استفاده از سرویس ما می توانید به صورت خودکار در زمان downtime به سرویس دهنده ی خود ایمیل بزنید وآنها را برای بررسی بیشتر یا راه اندازی مجدد سرورتان مطلع نمایید.

 1. وارد حساب کاربری خود شوید
 2. به قسمت لیست افراد رفته و الگو های هشدار را انتخاب کنید.
 3. روی "افزودن الگوی هشدار" کلیک کنید
 4. Template Nameرا به نامی مانند"My Provider " تغییر بدهید.
 5. شاید شما مایل باشید "From" رابه ایمیل خود تغییر دهید؛بنابرین سرویس دهنده شما می تواند مستقیما به خود شما گزارش دهد.
 6. موضوع رابه چیزی تغییر دهید که جلب توجه کند ؛به طورمثال "فوری:لطفا سرور مرا دوباره راه اندازی کنید ".
 7. پیغام را به گونه ای تغییر دهید که تمام جزئیات لازم برای هدایت سرویس دهنده خود را در بر بگیرد.به طور مثال: , login, rack ID, server ID, IP address مراحل شروع دوباره سرور یا سرویس و....
 8. الگو را ذخیره نمایید.
 9. به قسمت لیست افراد رفته و یک ایمیل جدید ایجاد کنید.
 10. ایمیل اضطراری سرویس دهنده خود را وارد کنید.
 11. شاید شما مایل باشید ارسال اطلاعیه site up را به سرویس دهنده خود غیر فعال کنید و فقط درخواست راه اندازی مجدد، آن هم زمانی که سرور یا وب سایت DOWN می باشد ارسال گردد .
 12. شاید شما بخواهید تنها در صورت بروز خطا های متوالی و نه برای موارد شبکه ای کوچک به سرویس دهنده خود برای راه اندازی مجد اطلاع دهید
 13. الگو هشدار مورد نظررا برای ارسال به سرویس دهنده انتخاب کنید
 14. ارتباط مربوطه را ذخیره کنید