سوالات متداول

7. چه کسی مسئولیت پشتیبانی سرویس های مانیتورینگ را بر عهده دارد ؟

پشتیبانی تمامی سرویسها بر عهده خود شما می باشد . اگر در مواردی شما توانایی پشتیبانی برای مشتریان خود را نداشته باشید ما شما را یاری خواهیم کرد .