سوالات متداول

6. آیا من امکان ارائه تست رایگان به مشتریانم را دارم ؟

مشکلی نیست . شما می توانید به مشتریان خود این سیستم را به صورت رایگان ارائه دهید . و پس از 14 روز استفاده ازآن ،یکی از سرویس های حرفه ای و یا سرویس 60 دقیقه ای رایگان را به مشتریان پیشنهاد دهید.