سوالات متداول

5. برای راه اندازی سایت نمایندگی فروش چه اقداماتی لازم است؟ آیا باید فایل خاصی آپلود شود؟

لازم نیست شما فایل خاصی آپلود کنید . ما سایت نمایندگی را برای شما تهیه می کنیم و مسئولیت میزبانی آن را می پذیریم .به راحتی می توانید در قسمت حساب نماینده سرویس نمایندگی را فعال کنید و سایتی مثل این سایت داشته باشید .