سوالات متداول

4. چگونه مسائل مالی را مدیریت کنم ؟

سیستم مالی ما با سیستم های PayPal و checkout2 به طور کامل همخوانی دارد . شما فقط باید برخی جزئیات صورت حساب را وارد نمایید مراحل بعدی را سیستم بصورت اتوماتیک انجام می دهد .

در ضمن شما به راحتی می توانید با فعال کردنAPI برای صورت حساب ها سیستم بانکی خود را بر روی پنل نصب نمایید .