سوالات متداول

1. چه مقدار سود از فروش سرویسهای مانیتورینگ به دست خواهم آورد؟ .

شما می توانید سرویسها را به هر قیمتی که تمایل دارید بفروشید .البته توجه به بازاررقابتی امری ضروری بوده که می تواند شما را برای کسب موفقیت یاری کند .