سوالات متداول

19. من از سرویس T-Mobile ایالات متحده استفاده می کنم اما از سمت سیستم شما هیچ پیامکی ( اس ام اسی ) دریافت نمی کنم.

متاسفانه سرویسهای ما هنوز با سیستم T-Mobile هماهنگی پیدا نکرده است . بدین منظور شما می توانید از راهی جایگزین برای این موارد استفاده کنید .

پیشنهاد ما این است که شما از سرویس پست الکترونیکی به پیام کوتاه برای T-Mobile استفاده نمایید. بدین ترتیب شما می توانید ازآدرس YOUR_PHONE_NUMBER@tmomail.net برای دریافت پیام کوتاه استفاده کنید.لطفا یک ایمیل آزمایشی در این ادرس وارد کنید.درصورت کارکرد می توانید همیشه از این آدرس برای دریافت اطلاعیه ها استفاده نمایید .