سوالات متداول

2. چگونه می توانم پورتهای مورد نیاز خود را مورد بررسی قرار دهم ؟

برای بررسی سرورها، باید تعداد پورتهای سرور یا سرور هایی که می خواهید بررسی کنید را حساب کنید.فرض کنید که شما می خواهید 2 سرور را بررسی نمایید.(یک پورت در اولین سرور و پنج پورت در دومین سرور)،بنابرین شما به6 (6=5+1) پورت نیاز دارید.

تذکر:پینگ را یک پورت در نظر بگیرید.