سوالات متداول

3. آیا سرویس مانیتوریگ شما حجم زیادی از پهنای باند سایت یا سرور من را مصرف می کند؟

عملیات مانیتورینگ ما مقادیر بسیار کمی از پهنای باند را مصرف می کند چرا که سیستم ما از روش HEAD برای بازیافتن headers استفاده می کند( برای وب سایت و سرورتست HTTP) فرض کنید هر پاسخ +500 بیت مصرف کند، پهنای باند مصرفی با توجه به فاصله های مانیتورینگ به شرح زیر است:

  • مدت زمان 1 دقیقه - 20 مگابایت در ماه
  • مدت زمان 2 دقیقه - 10 مگابایت در ماه
  • مدت زمان 3 دقیقه - 6.87 مگابایت در ماه
  • مدت زمان 5 دقیقه - 4.12 مگابایت در ماه
  • مدت زمان 10 دقیقه - 2.06 مگابایت در ماه
  • مدت زمان 15 دقیقه - 1.37 مگابایت در ماه
  • مدت زمان 30 دقیقه - 0.69 مگابایت در ماه
  • مدت زمان 60 دقیقه - 0.34 مگابایت در ماه

بسیاری از برنامه های هاستینگ نسبت به این عملیاتها مقادیر بیشتری از پهنای باند را به خود تخصیص می دهند ،بنابراین تاثیر مانیتورینگ بر روی پهنای باند شما بسیار ناچیز می باشد .