سوالات متداول

1. نحوه پراخت وجوه به چه صورت می باشد؟

شما مبلغ معینی را در حساب خود ذخیره می کنید و ما نسبت به خدماتی که شما دریافت می کنید از این حساب پول برداشت میکنیم . با پایان یافتن حساب شما ایمیلی مبنی بر به اتمام رسیدن موجودی دریافت خواهید کرد. ممکن است خدمات دریافتی شما از موجودی حسابتان بیشتر باشد . در این صورت نگران نباشید خدمات برای شما اعمال می شود و پس از پر شدن حساب بانکی توسط شما از حسابتان کسر خواهد شد . .

لطفا اگر بعد از پرداخت وجه شما هنوز موفق به دریافت اشتراک از مانشده اید به ما اطلاع دهید.