سوالات متداول

15. چگونه می توانم آمار مانیتورینگ وبسایتها یا سرورهای خودم را در سایتم به نمایش بگذارم .

لطفا به حساب خود وارد شوید،به قسمت "گزارش" -> "گزارش عمومی"رفته و مراحل زیر را دنبال کنید.

شما می توانید مستقیما به آدرس اینترنتی گزارش عمومی متصل شوید یا یک قالب "نامرئی" بر روی صفحه وب خود ایجاد نمایید که شامل گزارش عمومی هم بشود.

برای مثال:

<iframe src="your_public_report_url" scolling="no" align="center"
height="400" width="300" border="0" frameborder="0">
</iframe>