سوالات متداول

11. موقع استفاده از پینگ باید به چه نکاتی توجه کنم ؟

  1. ممکن است برخی سیستمهای تشخیص مزاحم ،گزارشهای نادرستی درباره آزمایشات پینگ به عنوان/"آزمایش پورت"/ بدهند سرویسهای ما از سیستم عامل استاندارد/"پینگ/ استفاده می کنند که طبیعاتا مزاحم نیستند . .
  2. زمانی که شما از یک IP اشتراکی استفاده می کنید یعنی IP اختصاصی ندارید، از دستور پینگ استفاده نکنید . البته اگر از سرور میزبانی مشترک ولی آی پی اختصاصی استفاده میکنید مشکلی بوجود نخواهد آمد.