سوالات متداول

8. چرا من پیامها را به صورت بر عکس دریافت می کنم اول پیام up و بعد Down

این مشکل زمانی اتفاق می افتد که در هنگام ارسال هشدار down time ، mail server شما در دسترس نباشد همچنین ممکن است:

  • میل سرور شما روی همان سروری است که در حال مانیتور آن هستید
  • میل سرور شما روی سرور دیگری بوده ولی مشکل ارتباطی پیش آمده روی سرور بر آن سرور دیگر هم تاثیر گذاشته است

در هر حال اگر سرور یا سایتی DOWN شود, میل سرور ما برای ارسال ایمیل به شما تلاش می کند ، اگر موفق به ارسال نشود ، این ایمیل در سرور ذخیره شده تا دوباره برای ارسال آن اقدام گردد .

از سوی دیگر وقتی سرور شما دوباره UP می شود میل سرور ما امکان ارسال ایمیل به شما را پیدا می کند (یعنی میل سرور شما دوباره در دسترس می شود). بنابراین پیام DOWN بعد از UP برای شما ارسال می شود.

شما می توانید از ایمیل های خارجی (رایگان) برای دریافت هشدار ها استفاده کنید. برای مثال @yahoo.com یا @hotmail.com و غیره ... با استفاده از این آدرس ها هشدارها را به درستی دریافت خواهید کرد.